EXADIT

79,99

Availability: 98 w magazynie

Dane o preparacie:

Toksyny Wskazania
Dodatki E III Dodatki do żywności
Dodatki E IV
Dodatki E V

Pozornie bardzo często występującymi obciążeniami pochodzącymi z żywności są słynne dodatki do żywności, tak zwane „e”. Chemicy zajmujący się żywnością podzielili setki tych substancji na pięć grup. Pierwsza grupa jest praktycznie całkowicie nietoksyczna, druga i trzecia są toksyczne bardzo rzadko. Dlatego Preparat Exadit skupia się na czwartej i piątej grupie. W piątej grupie znajdują się substancje o charakterze rakotwórczym i mutagennym. Ustawodawstwo europejskie stara się zakazać tych substancji pomimo sprzeciwu producentów żywności. Pomimo tego, że dodatki do żywności spożywamy w większości potraw, preparat Exadit pojawi się w wynikach testów tylko sporadycznie i zwykle nie można go skojarzyć z żadną chorobą. Odciąża układ odpornościowy, ponieważ substancje te muszą być usuwane z organizmu przez fagocytujące limfocyty oraz odciąża wątrobę, w której zachodzą procesy detoksykacji. Dlatego też preparat Exadit podawany jest jako uzupełnienie innych preparatów detoksykacyjnych w celu podniesienia ogólnej sprawności organizmu.

Waga 0,12 kg