DECHEM

79,99

Availability: 99 w magazynie

Dane o preparacie:

Toksyny Wskazania
DDT Przemysłowe substancje chemiczne
Dibenzofuran
Dioksyny
Ftalany
Obciążenia chemiczne
Pestycydy
Polichlorowane bifenyle
Tetrafluorek krzemu
Toksyny z teflonu

Preparat detoksykujący, który usuwa inne ważne czynniki rakotwórcze, takie jak chemikalia, do których należą między innymi benzopiren, dwutlenki, ftalany, bifenyle, toksyny teflonowe i wiele innych. Za ciekawostkę uważam substancję chemiczną, którą starsi znają pod nazwą naftalen. Czasami można jej obecność wykryć, testując pokolenie seniorów, tak samo zresztą jak i stosowany dawniej pestycyd DDT. Pomimo dużych ilości produkowanych chemikaliów, liczonych w dziesiątkach tysięcy, nie jest to często występująca toksyna.

Waga 0,12 kg